CAT | CAST

Programes de retribució flexible

Dissenyem plans de retribució flexible a mida per a cada empresa amb amplis beneficis per a l’empresa i els empleats.

Beneficis per a l’empresa i l'empleat

Beneficis per a l’empresa:

  • Automatització de processos interns.
  • Millor imatge de la companyia.
  • Retenció i atracció de talent.

Beneficis per a l’empleat:

  • Increment del sou net: reducció de la factura fiscal.
  • Lliure configuració del pla de retribució flexible.
  • Sense papers: autogestió online dels beneficis.

Contacta amb nosaltres sense compromís

i un assessor especialista t'atendrà